خدمات پیوند داده ها در یک نگاه

*

فروش تجهیزات مخابراتی(سیستم های انتقال، تجهیزات رادئویی، IP DSLAM) فروش تجهیزات مرکز تلفن های VOIP

**

ارائه کلیه خدمات مشاوره، طراحی، نظارت و پشتیبانی اتاق سرور، شبکه های کامپیوتری و شبکه های مخابراتی)

***

فروش تجهیزات پسیو( رک و متعلقات، کابل شبکه و...) فروش تجهیزات اکتیو شبکه (سویچ، روتر و...)